Víctor S.A.T.: nos preocupamos por el medio ambiente

Víctor S.A.T.: preocupámosnos polo medio ambiente

Boas prácticas na materia ambiental

Residuos e recursos: auga

1. Segregue os residuos xerados segundo a súa natureza. Deposite os residuos, segundo a súa natureza, nos seus contedores específicos:

 • Papel e cartón: contenedor municipal de papel e cartón (contenedor azul).
 • Residuos orgánicos (restos de comida): contenedor municipal de orgánicos (contenedor verde).
 • Residuos inorgánicos (restos de envoltorios, plástico e embalaxes plásticos, latas, etc.): contedor de inorgánicos (contedor de tapa amarela-laranxa).
 • Vidrio (botellas de vidro, envases de vidro, etc.): contedor municipal de vidro (iglú verde).

2. Non mesturar residuos non perigosos cos perigosos nin estes entre si, xa que ao facelo poderíase potenciar ou aumentar o seu perigo.

3. Utilice a cantidade de auga necesaria sen malgastar. Peche o paso de auga inmediatamente despois do seu uso.

4. Comprobe periodicamente o estado das mangueiras, tubaxes, cisternas, billas, etc. a fin de descubrir posibles fugas, substitúeas ou proceda á súa reparación en caso de detección de perdas ou goteos.

 Buenas prácticas en materia ambiental
 Buenas prácticas en materia ambiental

Enerxía, ruido e emisións

 • Utilice lámpadas e equipos de baixo consumo. Limpe os sistemas de iluminación para que a sucidade non impida un rendemento óptimo.
 • Utilice os equipos só o tempo necesario: apague os equipos durante longos períodos de inactividade dos mesmos.
 • Respecte os horarios cando teña que realizar operacións que xeren ruídos.
 • Manteña os equipos e vehículos en perfecto estado de conservación e mantemento, co fin de reducir ruídos e emisións á atmosfera.

Produtos

 • Atender ao criterio ambiental no aprovisionamento de materiais e produtos: elixa aqueles produtos que sexan menos agresivos co medio ambiente, por exemplo, deterxentes sen fosfatos.
 • Cando manexe produtos perigosos, pide a súa ficha de datos de seguridade ou ben lea con detemento as instrucións que aparecen no envase. Fíxese nos pictogramas de perigo e atenda aos seus riscos, no seu caso, tomando as debidas precaucións para asegurar a súa seguridade.
 • Cumpra os requisitos de almacenamento de cada material, observando as recomendacións específicas realizadas polo fabricante e considerando posibles incompatibilidades segundo natureza.
 • Siga as especificacións técnicas de dosaxe de produtos recomendadas.

Derrames e verteduras

 • En caso de derrame accidental dun produto perigoso: tente confinar a zona do derrame a fin de que a superficie afectada sexa a menor posible. Absorba o produto derramado e deposíteo nun recipiente ou bolsa con peche, asegurándose que non presenta perdas de contido. Léveo a un punto limpo. Non tire o residuo no contedor municipal de residuos orgánicos, xa que o material recolleito é un residuo perigoso e debería tratarse como tal.
 • Cando teña que realizar transvasamento de produtos, faino sobre superficies acondicionadas para ese efecto. Antes de realizar transvasamentos, lea con detemento a información do produto e utiliza os medios de protección adecuados. En caso de dúbida, pregunte ao provedor.
 • Non verta produtos químicos (perigosos) ou as súas disolucións ao chan nin rede de sumidoiros.

Consumos

 • Cando compre un novo electrodoméstico, infórmese do seu consumo. Elixa preferentemente os de baixo consumo eléctrico.
 • Os electrodomésticos denominados de “Eficiencia Enerxética” levan unha etiqueta coas letras: “A” (máxima eficiencia) ata “G” (mínima eficiencia) a categoría á que pertencen. Ademais, esta etiqueta infórmanos doutros aspectos como é o caso do ruído, a eficacia de lavado, de centrifugado ou o consumo de auga.
 Buenas prácticas en materia ambiental

Precisa máis información?

Se quere coñecer máis información de como poder facer un consumo adecuado e correcto para coidar do medio ambiente non dubide en poñerse en contacto co equipo de profesionais que formamos Víctor S.A.T., empresa de reparación de electrodomésticos en Santiago e comarca.

Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas.